ÜGYVÉDI   IRODA

&

MAGYAR NYELVI
BIRÓSÁGI FORDÍTÓ

Miavec

image/svg+xml

Jogterületek
 • Szerződésjog


  Adásvételi szerződések, Ajándékszerződések, Életfenntartási szerződések (Aleatórius szerződések), Bérleti szerződés, Egyéb szerződések

  Bővebben • Kártérítés & kártalanítás


  Anyagi és nem vagyoni károk megtérítése.

  BŐVEBBEN
 • A pénzbeli követelések
  behajtása


  Tartozások és követelések behajtása magánszemélyekkel és jogi személyekkel szemben.

  BŐVEBBEN

 • Családjog


  A Családjogi törvény (2005) minden házastársnak jogot biztosít a váláshoz, "ha a házastársi kapcsolatok súlyosan és tartósan megromlottak, vagy ha a házastársak életközössége nem valósítható meg".

  BŐVEBBEN • Öröklési jog  Végrendeletek/hagyatékok - rendelkezés, visszavonás, megsemmisítés

  BŐVEBBEN • Büntetőjog és
  szabálysértés


  - A vádlott védelme Tekintettel arra, hogy a vádlottak, a letartóztatottak és a védelemhez való jogok kizárólagos jogalapján alapul, nem kerülhetjük meg ennek hivatkozását.

  BŐVEBBEN

MAGYAR NYELVI BIRÓSÁGI FORDÍTÓ

Bírósági fordító által hitelesített, fordítási szolgáltatást kínálunk magyar nyelvre. Illetve fordítási szolgáltatás a következő nyelvpárokhoz: magyar - szerb, szerb - magyar, angol - magyar.
Fordítási területek


 • Jogi és Bírósági dokumentumok

 • Gazdaság és Pénzügyek

 • Műszaki dokumentáció és Műszaki utasítások

 • Weboldalak fordítása

 • Orvosi és Gyógyszerészeti fordítások

 • Marketing és Turizmus

 • Pénzügy és KözigazgatásDokumentumok fordítása


A fordítás tágabb értelemben értelmes tartalom átvitelét jelenti egyik kifejezési médiumból a másikba, amelyre fordítókat, tolmácsokat, párhuzamos szimbólumok kódját, speciális gépeket vagy programokat használnak. A kifejezés leggyakoribb jelentése a szavak és szövegek egyik nyelvről a másikra való átalakítása. Még szűkebb értelemben a fordítás írásbeli fordítást jelent; a tolmácsolás kifejezést ezután szóbeli fordításra használják.... A gyártás után minden fordítást ellenőriznek stílus, megfogalmazás, idiómák és egyéb finomságok szempontjából, hogy a lehető legjobb minőségű fordítást kapják. Ezután szükség esetén bírósági tolmács igazolása következik. Ahhoz pedig, hogy a felhatalmazott bírósági tolmács el tudja látni a munkarészét, azaz a lefordított iratra rányomja a pecsétjét, szükséges, hogy az ügyfél az eredeti dokumentumot betekintésre átadja számunkra, figyelembe véve, hogy a a bírósági tolmács pecsétjének célja a lefordított irat hitelességének, azaz az eredetivel való azonosságának megerősítése. Valamint attól függően, hogy milyen irattípushoz kell bírósági tolmács igazolása, attól is függ, hogy szükség van-e az úgynevezett Apostille bélyegzőre, ezért mindig ajánlatos először a teljes eljárást ellenőrizni, mert abban az esetben, ha szükséges, hogy az irat tartalmazza a bírósági tolmács Apostille bélyegzőjét is, amely lefordítja magát az irat tartalmát és a pecsétet is, ezért fontos, hogy egy már hiteles okiratot vigyen magával.

Konszekutív fordítás


A legrégebbi értelmezési forma, amely nem igényel további felszerelést. A fordító részről részre fordít a hallgatóságnak. A kiváló terminológia mellett a fordítónak kiváló memóriával is rendelkeznie kell. Leggyakrabban használt: kongresszusok, előadások, tréningek, szemináriumok, tárgyalások és hasonlók.

Konszekutív fordítás bírósági tolmácsok jelenlétében


Leggyakoribb felhasználási mód: időpont egyeztetés, házasságkötés, közjegyzőnél, tárgyalás során, nyilatkozattétel, igazoló okirat adása a nagykövetségen és minden egyéb állami intézménynél.


Szinkrontolmácsolás


A szinkronfordítás a leginkább munkaigényes és legigényesebb fordítási forma. A tolmácsolás egy speciális fajtája, ahol a tolmács az előadó előadásával egyidejűleg fordít. Ezt a fajta fordítást leggyakrabban nagy összejöveteleken vagy konferenciákon használják, ahol a résztvevők várhatóan különböző beszédterületekről érkeznek.
Annak érdekében, hogy az ülés vagy konferencia minden tagja az anyanyelvén elmondhassa véleményét, valamint hogy az érintett személy azonos kényelmet nyújtson az elhangzott előadások saját nyelvén történő meghallgatásához, szinkrontolmácsolási szolgáltatást biztosítunk az ilyen esetekhez:

 • • Üzleti testületi ülések
 • • Tárgyalótermek
 • • Diplomáciai konferenciák
 • • Nemzetközi konferenciák
 • • Előadások és prezentációk

A mi csapatunk
 • Miavec Attila

  Ügyvéd, Bírósági fordító

 • Mező Szabina

  Külső munkatárs, Fordító

 • Danijela Milovanović

  Ügyvéd

 • Horvát Evelin

  Külső munkatárs
ADVOKATSKA KANCELARIJA

&

SUDSKI PREVODILAC

Miavec

image/svg+xml

Oblasti Prava • Ugovorno pravo


  Ugovor o kupoprodaji, Ugovor o poklonu, Ugovor o doživotvnom izdržavanju (Aleatorni ugovori), Ugovor o zakupu, Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života,Ostali ugovori

  VIŠE • Naknada štete


  Naknada materijalne i nematerijalne štete.

  VIŠE
 • Naplata potraživanja


  Naplata dugovanja i potraživanja prema fizičkim i pravnim licima.

  VIŠE
 • Porodično pravo


  Porodični zakon svakom supružniku daje pravo na razvod „ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika“ ( Porodični Zakon čl. 41."Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015).

  VIŠE • Nasledno pravo  Testamenti/Zaveštanja – sastavljanje, opozivanje, poništaj

  VIŠE • Krivično i prekršajno pravo


  Odbrana okrivljenih S obzirom na to da isključivi pravni osnov na kojem se zasnivaju prava okrivljenog, uhapšenog i prava branioca, ne možemo da izbegnemo citiranje istog.

  VIŠE

SUDSKI TUMAČ ZA MAĐARSKI JEZIK

Nudimo vam prevodilačke usluge overene od strane Sudskog prevodioca za mađarski jezik. I prevodilačke usluge za sledeće jezičke parove: Mađarski – Srpski, Srpski – Mađarski, Engleski – Mađarski.
Oblasti prevođenja:


 • Pravna i Sudska dokumentacija

 • Ekonomska dokumentacija & Finansije

 • Tehnička dokumentacija & Tehnička uputstva

 • Prevod Web sajtova

 • Medicinski & Farmaceutski prevodi

 • Marketing & Turizam

 • Finansije & AdministracijaPrevod dokumenata


Prevođenje označava pretvaranje reči i teksta iz jednog jezika u drugi. U užem smislu se pod prevođenjem podrazumeva pismeno prevođenje; za usmeno prevođenje se tada koristi izraz tumačenje (interpretiranje). Nakon izrade teksta, kod svakog prevoda se kontroliše stil, fraze, idiome i ostale finese da bismo dobili prevod najboljeg kvaliteta. Zatim ukoliko je potrebno, sledi overa od strane sudskog tumača....

Konsekutivno prevođenje


Najstariji vid usmenog prevođenja za koji nije potrebna nikakva dodatna oprema. Prevodilac prevodi deo po deo publici. Pored odlične terminologije prevodilac mora imati i odlično pamćenje. Najčešća upotreba: kongresi, prezentacije, obuke, seminari, pregovori i slično.

Konsekutivno prevođenje u prisustvu sudskog tumača


Najčešća upotreba: zakazivanje kao i sam čin sklapanja braka, overe raznih ugovora kod notara, prilikom suđenja, davanja izjava ili overe dokumenata u ambasadi kao i svim drugim državnim institucijama.


Simultano prevođenje


Simultano prevođenje je najnapornija i najzahtevnija vrsta prevođenja. To je posebna vrsta usmenog prevođenja gde prevodilac prevodi istovremeno sa izlaganjem govornika. Ovaj vid prevođenja se najčešće koristi na velikim konferencijama gde se očekuje da će učesnici biti sa različitog govornog područja.

Da bi se obezbedio komfor da svaki član sednice ili konferencije može prezentovati svoje stavove na maternjem jeziku, a slučaocu obezbediti komfor da sluša iznešeno na svom, u takvim slučajevima se obezbede usluge simultanog prevođenja.

 • • Sastanci poslovnih odbora
 • • Sudnice
 • • Diplomatske konferencije
 • • Međunarodne konferencije
 • • Predavanja i prezentacije

KO smo mi, naš tim
 • Miavec Attila

  Advokat, Sudski prevodilac

 • Mező Szabina

  Spoljni saradnik, Prevodilac

 • Danijela Milovanović

  Advokat

 • Horvát Evelin

  Spoljni saradnik