A pénzbeli követelések behajtása

Tartozások és követelések behajtása magánszemélyekkel és jogi személyekkel szemben.

Sajnos a valóéletben, nagyon gyakran találkozhatunk olyan helyzetekkel, amikor különböző okok miatt, a hitelezőnek nem sikerül rendeznie, adósaival szembeni pénzbeli követeléseit. Természetesen a pénzbeli követelések, a hitelező részéről történő behajtásának alapfeltétele, hogy az adós rendelkezzen annyi vagyonnal, amelyből az adósság kifizetése megvalósítható. Ideális helyzetben, az adósnak van elegendő pénzeszköze ennek megvalósítására, viszont, amennyiben nincs, gyakran lehetőség nyílik a követelések más vagyonból történő rendezésére. A követelések beszedésekor – különösen azokban az esetekben, amikor az adósok fizetésképtelenek – gyorsan kell reagálni a követelés rendezésére, még a csőd beállta, vagy az adós számlájának kényszerű zárolása előtt. Leggyakrabban az adósokkal folytatott tárgyalásokon keresztül, peren kívül szoktuk behajtani a követeléseket.

Első lépésként, az adósok megterhelése előtt ügyvédi (vádemelés előtti) felszólítást kell küldeni, ami sokszor a leghatékonyabb követelésrendezési mód, azonban ha ez nem elég hatékony, és nem lehet íly módon minden követelés rendezését biztosítani, végrehajtási eljárást indítunk. A gyakorlat azt mutatja, hogy az ügyvéd által jól megírt vádemelés előtti felszólításával , az adós, a kézbesítést követően az esetek közel egyharmadában kezdeményezi a kötelezettség önkéntes végrehajtását és a kifizetést. Az adósságbehajtás során, az ügyvédekre azonban még nagyobb szükség van, ha az adós nem fizet, a vádemelés előtti felszólítás ellenére sem. A polgári peres eljárás megindításának hatékony módja a fizetési meghagyás bírósághoz történő benyújtása, amelyre az adósnak meghatározott határidőn belül kell válaszolnia, ha a határidőt elmulasztja, a fizetési meghagyás jogerőssé válik, és megindítható lesz a végrehajtási eljárás.

A végrehajtási eljárás bírósági végrehajtó alkalmazásával és a végrehajtási javaslat benyújtásával indul. A végrehajtó az a természetes személy, akit az igazságügyért felelős miniszter hivatali jogviszonyban, végrehajtó okirat alapján, a végrehajtás meghatározására jelöl ki. A végrehajtó, a Végrehajtási és biztonsági törvényben meghatározott jogszabályok keretein belül gyakorolja a közhatalmat.