Szerződésjog

- Adásvételi szerződés

Az ingatlan adásvétele egy jogügylet, amelynek szabályozását az ingatlan adásvételi szerződés foganatosítja, formáját és tartalmát a Kötelmi eljárásokról szóló törvény (1978) és az Ingatlanforgalmi törvény írja elő. Az adásvételi szerződés tárgya ingó vagyon is lehet. A szerződésnek, a törvény által előírt releváns elemeket tartalmaznia kell, meghatározott formája kell, hogy legyen és a Közjegyzőkról szóló törvényben előírt eljárásban, közjegyző előtt hitelesíteni kell.

- Ajándékszerződés

Az ajándékozási szerződés tárgya lehet ingó és ingatlan vagyon egyaránt. A szerződés tárgyának mindig lehetségesnek, engedélyezettnek és meghatározhatónak kell lennie. Kell, hogy legyen animus donandi, az akarat vagy szándék a szerződés minden ellenszolgáltatás nélküli megkötésére. Az adományozó üzleti képessége (felnőtt kora) (kiskorú esetén az adományozó a szülők beleegyezésével). Idõsebb kiskorú (14- 18 éves) csak akkor ajándékozhat, ha az ingatlan értéke csekély, de a 15 éven felüli kiskorú szabadon rendelkezhet munkával szerzett vagyonával. A szerződés, közjegyző általi hitelesítése szükséges.

- Életfenntartási szerződés (Aleatórius szerződések)

Az életfenntartási, avagy életjáradéki szerződések az aleatórius szerződések csoportjába tartozik, és az öröklési jog területén szabályozzák, a személyközi és vagyoni viszonyokat. Ez egy kétoldalúan kötelező érvényű jogügylet. Az eltartásban részesülő, a szerződés megkötésével kötelezettséget vállal arra, hogy halála után bizonyos dolgok tulajdonjogát, vagy egyéb, más jellegű jogait az eltartóra ruházza át, az eltartó pedig vállalja, hogy ennek ellentételezéseként eltartja és gondoskodik az eltartásban részesülő félről,élete hátralevő részében és halála után eltemetetti és vállalja a temetkezés költségeit. Ez egy jogi szempontból összetett szerződés, amelynek tartalma az összetett kötelezettségre összpontosít. Közjegyző általi hitelesítése szükséges.

- Bérleti szerződés

A jelen szerződésre vonatkozó rendelkezéseket a Kötelmi eljárásokról szóló törvény (1978) tartalmazza. A szerződés a bérbeadó és a bérlő között jön létre. A bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy egy bizonyos nem fogyasztásra alkalmas dolgot a bérlőnek használatra átad, és ezért bizonyos díjat - bérleti díjat - fizet. Jelen szerződés megkötéséhez, a jogalkotó semmilyen formanyomtatványt nem ír elő, azonban a nézeteltérések elkerülése érdekében az írásbeli forma javasolt. A szerződés érvényességéhez, NEM feltétel a közjegyző által történő hitelesítés. - Szerződés a teljes vagyon átruházásáról és elosztásáról a rendelkező személy élete során Szerződés alapján, a vagyon tulajdonosa, teljes vagyonát átruházza vagy elossza törvényes örökösei között. A szerződés megkötésének fontos feltétele, az összes törvényes örökös bevonása. Ezen szerződés szabályait a Hagyatéki eljárásról szóló törvény (1995) írja elő. A teljes joghatás érvényesítése érdekében, a szerződést írásban kell megkötni, és azt illetékes közjegyző által kell hitelesíteni.

- Egyéb szerződések:

- Meg nem nevezett szerződések
- Házassági szerződések
- Haszonélvezeti szerződések